نمایش دادن همه 5 نتیجه

دستگاه V-XV 0504M

2,105,650 تومان
برند

VIRAX

رزولوشن

5MP/Plite

انواع خروجی

HDMI/VGA

انتقال تصویر

Xmeye

دستگاه V-XV 8204L2

2,333,350 تومان
برند

VIRAX

رزولوشن

2MP/Plite

انواع خروجی

HDMI/VGA

انتقال تصویر

Super livepro

دستگاه V-XV 8208L2

2,412,700 تومان
برند

VIRAX

رزولوشن

2MP/Plite

انواع خروجی

HDMI/VGA

انتقال تصویر

Super livepro

دستگاه V-XVR 42204LT

1,837,000 تومان
برند

VIRAX

رزولوشن

2MP/Plite

انواع خروجی

HDMI/VGA

انتقال تصویر

Super livepro

دستگاه V-XVR 42208LT

2,333,350 تومان
برند

VIRAX

رزولوشن

2MP/Plite

انواع خروجی

HDMI/VGA

انتقال تصویر

Super livepro