نمایش 1–12 از 13 نتیجه

دوربین بالت V-IP BF1108A

2,495,000 تومان
برند

VIRAX

لنز

3.6mm5MP

رزولوشن

5MP

دید در شب

وارملایت

جنس بدنه

نوع اتصال

باسیم

دوربین بالت V-IP BF133P

2,185,000 تومان
برند

VIRAX

لنز

5MP

رزولوشن

4MP

دید در شب

20M

جنس بدنه

نوع اتصال

باسیم

دوربین بالت V-IP BF135AS

2,410,000 تومان
برند

VIRAX

لنز

3.6mm5MP

رزولوشن

4MP

دید در شب

وارملایت

جنس بدنه

نوع اتصال

باسیم

دوربین بالت V-IP BF136AS

2,440,000 تومان
برند

VIRAX

لنز

3.6mm5MP

رزولوشن

4MP

دید در شب

وارملایت

جنس بدنه

نوع اتصال

باسیم

دوربین بالت V-IP BFA1108P

2,630,000 تومان
برند

VIRAX

لنز

3.6mm5MP

رزولوشن

5MP

دید در شب

وارملایت

جنس بدنه

نوع اتصال

باسیم

دوربین بالت V-IP BS 311A

2,720,000 تومان
برند

VIRAX

لنز

3.6mm5MP

رزولوشن

5MP

دید در شب

وارملایت

جنس بدنه

نوع اتصال

باسیم

دوربین دام V-IP DA102S

2,130,000 تومان
برند

VIRAX

لنز

2.8mm5MP

رزولوشن

4MP

دید در شب

وارملایت

جنس بدنه

نوع اتصال

باسیم

دوربین دام V-IP DA102SP

2,245,000 تومان
برند

VIRAX

لنز

2.8mm5MP

رزولوشن

4MP

دید در شب

وارملایت

جنس بدنه

نوع اتصال

باسیم

دوربین دام V-IP DA105

2,380,000 تومان
برند

VIRAX

لنز

3.6mm5MP

رزولوشن

4MP

دید در شب

وارملایت

جنس بدنه

نوع اتصال

باسیم

دوربین دام V-IP DA105P

2,575,000 تومان
برند

VIRAX

لنز

3.6mm5MP

رزولوشن

4MP

دید در شب

وارملایت

جنس بدنه

نوع اتصال

باسیم

دوربین دام V-IP DA106

1,975,000 تومان
برند

VIRAX

لنز

3.6mm5MP

رزولوشن

4MP

دید در شب

20M

جنس بدنه

نوع اتصال

باسیم

دوربین دام V-IP DA106P

2,175,000 تومان
برند

VIRAX

لنز

3.6mm5MP

رزولوشن

4MP

دید در شب

20M

جنس بدنه

نوع اتصال

باسیم