نمایش دادن همه 12 نتیجه

دوربین بالت V-IP BF1108A

2,634,000 تومان
برند

VIRAX

لنز

3.6mm5MP

رزولوشن

5MP

دید در شب

وارملایت

جنس بدنه

نوع اتصال

باسیم

دوربین بالت V-IP BF133P

2,306,400 تومان
برند

VIRAX

لنز

5MP

رزولوشن

4MP

دید در شب

20M

جنس بدنه

نوع اتصال

باسیم

دوربین بالت V-IP BF135AS

2,544,000 تومان
برند

VIRAX

لنز

3.6mm5MP

رزولوشن

4MP

دید در شب

وارملایت

جنس بدنه

نوع اتصال

باسیم

دوربین بالت V-IP BF136AS

2,576,400 تومان
برند

VIRAX

لنز

3.6mm5MP

رزولوشن

4MP

دید در شب

وارملایت

جنس بدنه

نوع اتصال

باسیم

دوربین بالت V-IP BFA1108P

2,776,800 تومان
برند

VIRAX

لنز

3.6mm5MP

رزولوشن

5MP

دید در شب

وارملایت

جنس بدنه

نوع اتصال

باسیم

دوربین بالت V-IP BS 311A

2,871,600 تومان
برند

VIRAX

لنز

3.6mm5MP

رزولوشن

5MP

دید در شب

وارملایت

جنس بدنه

نوع اتصال

باسیم

دوربین دام V-IP DA102S

2,248,000 تومان
برند

VIRAX

لنز

2.8mm5MP

رزولوشن

4MP

دید در شب

وارملایت

جنس بدنه

نوع اتصال

باسیم

دوربین دام V-IP DA102SP

2,370,000 تومان
برند

VIRAX

لنز

2.8mm5MP

رزولوشن

4MP

دید در شب

وارملایت

جنس بدنه

نوع اتصال

باسیم

دوربین دام V-IP DA105

2,512,800 تومان
برند

VIRAX

لنز

3.6mm5MP

رزولوشن

4MP

دید در شب

وارملایت

جنس بدنه

نوع اتصال

باسیم

دوربین دام V-IP DA105P

2,719,200 تومان
برند

VIRAX

لنز

3.6mm5MP

رزولوشن

4MP

دید در شب

وارملایت

جنس بدنه

نوع اتصال

باسیم

دوربین دام V-IP DA106

2,085,600 تومان
برند

VIRAX

لنز

3.6mm5MP

رزولوشن

4MP

دید در شب

20M

جنس بدنه

نوع اتصال

باسیم

دوربین دام V-IP DA106P

2,296,800 تومان
برند

VIRAX

لنز

3.6mm5MP

رزولوشن

4MP

دید در شب

20M

جنس بدنه

نوع اتصال

باسیم